Ski Musikkråd er fornøyd med kommunestyret sitt vedtak om kulturelt flerbrukshus i Ski Sentrum

23.09.2017 16:52 Skrevet av

Onsdag 29.mars 2017 fattet Ski kommunestyre et enstemmig vedtak om den videre prosessen med hvilke funksjoner som skal være med i den videre vurderingen til et kulturelt flerbrukshus. Les mer

________________________________________________________  

 

 

Onsdag 29.03.17 fattet Ski kommunestyre et enstemmig vedtak om den videre prosessen med flerkulturelt flerbrukshus i den nye videregående skolen i Ski sentrum.

Ski Musikkråd er særlig fornøyde med at de medlemslagene som meldte sine behov inn i forbindelse med kommunen sin saksbehandling, er med i den videre vurderingen for hvilke funksjoner (det vil si lokale korps, spelemannslag og kor) som skal samlokaliseres med den nye videregående skolen som kommer i Ski sentrum. 

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: nordrefollo@musikk.no
Leder: Heidi Sundkøien, Tlf 990 03 884

VIS KONTAKTSKJEMA