Ski musikkråd er lokalleddet av de nasjonale musikkorganisasjonenes studieforbund, og skal arbeide for at hvert enkelt medlem og deltaker har det bra, ved å:

  • Bidra til å gi alle god adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som hjelper hver enkelt når
    det gjelder å orientere seg i samfunnet, i forbindelse med personlige utvikling, og for å bedre
    grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.
  • Oppfordre til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling.
  • Samarbeide med andre typer organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer
    opplæring og utdanning i musikk.
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk.

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA