Styret

Leder

Lederen i Ski Musikkråd er Thomas Myrhaug og hans oppgaver som leder er følgende:

- Holde kontakt med Kulturskolen.

- Holde kontakt med ordføreren og politikerne.

- Holde kontakt med lederen av kulturkontoret.

- Holde kontakt med 17.mai-komitèen.

- Finne sponsorer.

- Holde kontakt med andre potensielle samarbeidspartnere.

- Innkalle til styremøter.

- Forberede årsmøtet.

 

Spørsmål til Thomas knyttet til noen av disse punktene?

Ring; 970 53 262

Send e-post til thomas.myrhaug71@gmail.com

 

Nestleder

Nestleder i Ski Musikkråd er Heidi Sundkøien, og hennes oppgaver er følgende:

- Ha ansvaret for Ski Musikkråds handlingsplan.

- Dele oppgaver med leder, Thomas, hvis nødvendig.

- Ha kontakten med kulturkontoret rundt praktiske gjøremål ved arrangementer.

- Ha ansvaret for Musikkens dag i samarbeid med flere fra styret.

- Ha ansvaret for utsending av nyhetsbrev i samarbeid med leder.

- Ha ansvaret for å innkalle til styremøter. 

- Bistå leder med foreberedelser til årsmøtet.

- Skrive referater fra møtene våres.

- Ha ansvaret for Ski Musikkråds Facebook-side.

- Være behjelpelig med hjemmesiden.

 

Spørsmål til Heidi?

Ring: 990 03 884

E-post: sundkoien@gmail.com

 

Kasserer

Kassereren i Ski Musikkråd er Bitte Sveen, hennes oppgaver er følgende:

- Ha ansvaret for økonomien.

- Ha ansvaret for posten.

 

Spørsmål til Bitte?

E-post: bitte.sveen@gmail.com

 

Styremedlem 1

Styremedlem 1 i Ski Musikkråd er Marit Karlsen, hennes arbeidsoppgaver er:

- Ha ansvaret for det estetiske på Musikkens dag, og bistå nestleder.

- Ha ansvaret for stipendsøknadene i samarbeid med to andre fra styret.

- Ha ansvaret for hjemmesiden.

 

Spørsmål til Marit? 

Ring; 418 58 853

Send e-post til englund_1408@hotmail.com

 

Styremedlem 2

Styremedlem 2 i Ski Musikkråd er Merete Gravdal, hennes arbeidsoppgaver er:

- Oppgaver knyttet til stipendutdeling.

- Ha ansvaret for Nyttårsfestspill

- Annet løpende praktisk

 

Spørsmål til Merete?

E-post: merete.gravdal@ski.kommune.no

 

Styremedlem 3

Styremedlem 3 i Ski Musikkråd er Kari Stene, hennes arbeidsoppgaver er:

- Oppgaver knyttet til stipendutdeling.

- Holde kontakten med korene i forhold til ulike arrangementer.

- Ha ansvaret for "Ungdomskoret".

 

Spørsmål til Kari?

E-post: kari-st2@online.no

 

Styremedlem 4

Styremedlem 4 i Ski Musikkråd er Petter Færgestad, hans oppgaver er:

- Ski Musikkråds handyman.

- Ha ansvaret for å følge opp lager og annet materiell som Ski Musikkråd har i sin disposisjon.

- Scenecrew-ansvarlig spesielt tilknyttet Musikkens dag.

- Annet løpende praktisk.

 

Spørsmål til Petter?

E-post: sfaerges@online.no

 

Styremedlem 5

Styremedlem 5 i Ski Musikkråd er Bjørn Hansen, hans arbeidsoppgaver er:

- Holde styret oppdatert om Akershus Musikkråd. Og ellers det styret bør være opplyst om knyttet til f.eks Norsk Musikkråd, Kulturalliansen m.m.

 

Spørsmål til Bjørn?

E-post: bjoern.hansen@kolbotn.toyota.no

 

Kontra Kulturskole

Siden Ski Musikkråd samarbeider tett med Kontra Kulturskole er det naturlig at vi tar med kontaktinformasjonen deres også. 

Rektoren på kulturskolen, Kjersti Sandvik, er vår kontaktperson fra kulturskolen. Hun stiller ofte opp på styremøtene våres og informerer og oppdaterer oss.

 

E-post: kontra.kulturskole@ski.kommune.no  

Telefon: 481 05 247

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA