En stolt leder i Ski musikkråd, Turid Persen, overleverer akustikkrapportene til kultursjef Mette Skrikerud. Elin Buene fra kulturkontoret og Aksel Roksti fra musikkrådet følger spent med. Foto: Jon G. Olsen, Akershus musikkråd

Ski først i landet

03.01.2013 23:58 Skrevet av Jon G. Olsen

Nå er akustikkrapportene for Ski klare. Akershus musikkråd har på oppdrag fra Ski musikkråd analysert 10 av de mest brukte musikklokalene i kommunen. Nå er rapportene kommet, og musikkrådet har overlevert dem til kommunen

"Det har vært spennende å måle akustikken i lokalene i Ski", sier dagilg leder Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd - som har gjort selve arbeidet. "Vi håper at dette skal gi et godt grunnlag for videre arbeid, slik at alle musikklag i kommunen kan få gode øvings- og konsertlokaler."

Varierende kvalitet

Målingene viser at lokalene som brukes er av varierende kvalitet. "Det er viktig å forstå at musikklivet består av tre forskjellige typer grupper: Lydsvake grupper (f.eks. kor), Lydsterke grupper (f.eks. korps og storband) og Grupper som spiller forterket musikk (f.eks. band). Disse har helt forskjellige behov, på samme måte som svømmegruppa og ishockeylaget ikke kan bruke ett og samme lokale til sine forskjellige aktiviteter."

Undersøkelsene viser at noen lokaler passer bra til kor mens andre er bedre egnet til korps - men totalt sett er det mye å gjøre for at lokalsituasjonen i Ski skal bli akseptabel. Det som nå er gjort er et første steg. Ski musikkråd legger opp til at det videre arbeidet skal skje i et samarbeid mellom musikkrådet, musikklagene og kommunen, og regner med stor interesse i tida framover. Signalene så langt fra musikklivet og kommunen er at dette er meget interessant, og en svært viktig oppgave å arbeide videre med.

Ski først ut i landet

Ski er den første kommunen som gjør en slik kartlegging - basert på en nyutviklet nasjonal standard for registrering av musikklokaler. I denne omgang er som sagt 10 lokaler analysert, og man er allerede i gang med flere målinger. Alle resultatene og analysene blir presentert og forklart på halvårsmøtet i Ski musikkråd den 19. oktober.

Målingene er trinn 2 i av 6 på vei til bedre musikklokaler i Ski. etter en innledende registrering, er lokalene altså nå målt. Det som videre skal skje er en vurdering av hvilke lokaler som passser til hva, hvilke tiltak som bør iverksettes. Deretter skal tiltakene prosjekteres og så kan man sette i gang forbedringene - med bakgrunn i en faglig velfundert analyse og politiske prioriteringer i kommunen.

Ut fra diskusjonene og de første samtalene når rapportene ble overlevert ser det ut som om både kommunen og musikkrådet har et felles og meget sterkt ønske om å jobbe sammen om dette videre. Spørsmålene - ikke minst fra kommunen side - var mange, og Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd gikk gjennom rapportenes oppbygging og en del konkrete funn fra arbeidet.

Rapportene blir offentliggjort

De lokalene som til nå er analysert er

 

I løpet av noen dager legges rapportene tilgjengelig til nedlasting på nettsiden til Ski musikkråd (www.musikk.no/ski/lokaler) slik at alle som ønsker kan lese.

Bjørn Hansen og Jon G. Olsen (tv) fra Akershus musikkråd leverer fra seg samlingen med akustikkrapporter til Ski musikkråd ved leder Turid Persen og Aksel Roksti.
Foto: Elin Buene
En del av lokalene som er analysert.
Foto: Jon G. Olsen, Akershus musikkråd

Tips en venn

Musikklivet trenger gode lokaler - til øving og konserter!

Gode lokaler er en forutsetning for å kunne drive god lokal musikkaktivitet. Alle musikklag trenger tilpassede lokaler, ikke minst der akustikken er ivaretatt. For mer informasjon om musikklokaler, er Norsk musikkråds spesialsider om lokaler, www.musikklokaler.no.Ny revidert norm fra 2013

Norsk musikkråd har revidert "Norm og anbefalinger for akustikk i musikklokaler" fra 2013. Endringene er at nå er også øvelokaler tatt inn i normen. "Dette gjør det tydligere hvilke krav som stilles til øvelokaler og hvilke krav som gjelder konsertlokaler", sier Jon G. Olsen i en kommentar.

Ny revidert norm fra 2013 - les hele sakenHer er målerapportene

Her kan du lese de enkelte målerapportene for de lokalene som er målt i Ski kommune. Du kan også skrive dem ut enkeltvis.

Her er målerapportene - les hele saken


Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: nordrefollo@musikk.no
Leder: Heidi Sundkøien, Tlf 990 03 884

VIS KONTAKTSKJEMA