Oversikt over styret

 Leder

Heidi Sundkøien (Ski Janitsjar)

990 03 884 

Nestleder

Marit Karlsen (Kråkstad musikkorps)

 418 58 853
 Kasserer

Anne Lise Kristiseter (Siggerud Skolekorps)

 
Sekretær

Kristin Høghjelle (Ski Noksåmusikalske)

 
Styremedlem

Merete Gravdal (Finstad Gla`Brazz)

 
Styremedlem

Svein H. Knutsen (Ski Skolekorps)

 
Styremedlem

Kari Stene (Skikoret)

 
Styremedlem Bjørn Hansen (Langhus Blæselag)  

 

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Heidi Sundkøien, Tlf 990 03 884

VIS KONTAKTSKJEMA