Oversikt over styret

 Leder

Thomas Myrhaug (Finstad skolekorps)

970 53 262 

Nestleder

Heidi Sundkøien (Ski Janitsjar)

990 03 884
 Kasserer

 Bitte Sveen (Skikoret)

 
 1 Styremedlem

Marit Karlsen (Kråkstad musikkorps)

418 58 853 
 2 Styremedlem

Bjørn Hansen (Akershus Musikkråd)

 
 3 Styremedlem

Kari Stene (Skikoret)

 
 4 Styremedlem

Petter Færgestad (Ski Skolekorps)

 
 5 Styremedlem

Merete Gravdal

(Finstad Gla`Brazz)

 

 

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA