Tilskudd

ANDRE TILSKUDDSORDNINGER
se Akershus musikkråd

For mer informasjon om tilskuddsordninger for musikklivet, se Akershus musikkråds sider om tilskudd. Du kan også kontakte fylkesmusikkrådet direkte.

TILSKUDD TIL VOKSENOPPLÆRING

Lag som er medlem i en landsomfattende musikkjorganisasjon kan søke om voksenopplæringsstøtte for den opplæring som gis på øvelser, seminarer etc. Søknad skal sendes til Akershus musikkråd - fristen er 1. januar og 1. juli hvert år.

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Heidi Sundkøien, Tlf 990 03 884

VIS KONTAKTSKJEMA