/share/mime/48/pdf.png Vedtekter revidert 10.02.2014
(vedtekter-for-ski-musikkrad-revidert-10-02-2014.pdf, 64kB)

Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Thomas Myrhaug, Tlf 970 53 262

VIS KONTAKTSKJEMA