TILSKUDD TIL VOKSENOPPLÆRING

04.01.2013 01:19 Skrevet av Akershus musikkråd

Lag som er medlem i en landsomfattende musikkjorganisasjon kan søke om voksenopplæringsstøtte for den opplæring som gis på øvelser, seminarer etc. Søknad skal sendes til Akershus musikkråd - fristen er 1. januar og 1. juli hvert år.

Krav for å få tilskudd til opplæring:
- Må være medlem i landsomfattende musikkorganisasjon
- Tilskudd gis til gruppeopplæring med minimum 3 personer - disse må fylle 14 år i løpet av kalenderåret
- Opplæringen må følge en studieplan

Tilskuddssatser og beregning av timer:
Det gis inntil kr 100 pr time med lærerkostnader, og inntil kr 40 pr time uten lærerkostnader


Hvem administrerer ordningen og hvor søker du?
Voksenopplæringsordningen hører til Musikkens studieforbund (MSF). Det er Akershus musikkråd som behandler søknader og fordeler tilskudd i Akershus (se også www.musikk.no/akershus/tilskudd)


TilskuddMusikkstipend

Ski musikkråd deler hvert år ut et antall stipend til enkeltpersoner som er medlem i ett av medlemslagene i Ski musikkråd. Maksimumsbeløp pr. stipend er kr 15.000,-.
Stipendiet skal brukes til egenutvikling i form av kurs, skole, innkjøp av instrument eller annet utstyr innenfor det området som regnes som hovedaktivitet for laget.

Musikkstipend - les hele sakenANDRE TILSKUDDSORDNINGER
se Akershus musikkråd

For mer informasjon om tilskuddsordninger for musikklivet, se Akershus musikkråds sider om tilskudd. Du kan også kontakte fylkesmusikkrådet direkte.


Kontakt oss

Ski musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/ski
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: ski@musikk.no
Leder: Heidi Sundkøien, Tlf 990 03 884

VIS KONTAKTSKJEMA