Vellykket SMIA erfaringskonferanse 20. januar

30.01.2017 10:12 Skrevet av

SMIA har engasjert mange frivillige musikkentusiaster over hele landet. 20. januar samlet 40 prosjektansvarlige og prosjektmedvirkende seg til utveksling av erfaringer og gode ideer til videre arbeid. Samlingen var lagt til Ringnes festsal i Oslo, og dagen ble virkelig inspirerende fra ende til annen.

Konferansen viste til fulle at musikklivet virkelig gjorde en kjempeinnsats i 2016.


SMIA: Sang og musikk i asylmottak

Musikkens studieforbund forvalter i 2016 tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner.

SMIA: Sang og musikk i asylmottak - les hele saken


Kontakt oss

Musikkens studieforbund
Telefon: 22 00 56 00

E-post: msf@musikk.no

Postboks 4651, Sofienberg, 0506 OSLO
besøksadr: Trondheimsvn 2, inng J/K (inng. Herslebs gt)

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART

MSF er tilknyttet