Lokale musikkråd/kulturnettverk

Stjørdal musikkråd
Frosta musikkråd
Nærøy musikkråd
Levanger kulturforum
Trondheim kulturnettverk
Midtre Gauldal musikkråd
Malvik Kulturråd
Rissa musikk- og teaterråd
Skaun musikkråd
Tydal musikkråd
Ørland musikkråd
Bjugn musikkråd

 De lokale musikkrådene har forankring i de lokale lagene, og arbeider utfra lokale behov
- for bedre samordning av arrangementer og aktiviteter
- for bedre tilskudd fra det offentlige
- for bedre lokaler til øving og konserter
- noen steder er de også konsert- og kursarrangører
- i noen kommuner er rådene utvidet til kulturråd

Lenke til ressursside for de lokale musikkrådene - se her...

For tida er det aktive lokale musikkråd i mange kommuner i regionen - og der det ikke er aktivitet, pågår det flere steder initiativer for å starte opp igjen
Sangkurs våren 2018

Alle kan jo synge - men det er artig å lære mer - og å synge sammen med andre!
Vi har helt siden 2002 arrangert "Jeg kan ikke synge"-kurs for voksne. Dette er kor som passer for alle som har lyst til å synge, og våren 2018 har vi to tilbud:
1) Tema-koret  - med nytt repertoar hvert semester.
2) NonStop-koret  - et utvidet kurs for de som vil ha litt større utfordringer!

Konsertreise til Amsterdam

Musikkrådet har gleden av å invitere interesserte til en ny konsertreise – en 5 dagers tur til Amsterdam 6.-10.mai 2018. Vi planlegger kulturelle aktiviteter hver dag/kveld - detaljert kulturprogram vil være klart på nyåret. Vi har noen ledige plasser - ta kontakt hvis interessert!

Prosjekter

Sør-Trøndelag musikkråd har flere prosjekter, noen av de mest sentrale blir presentert her etterhvert.

Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel.

EU-prosjekter

Musikkrådet har i mange år vært aktive deltakere i flere EU-prosjekter. Alle har vært relatert til studieforbundet og opplæringen innen musikk og/eller andre kulturformer.

Ung i Kor Midt

er en regionsavdeling av Ung i Kor som er en organisasjon for barne- og ungdomskor

Tilskudd

Sør-Trøndelag musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og gir veiledning i andre tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

Musikkrådetfordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd.

FRIFOND-tilskudd

Musikkrådet bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom å søke om Frifond-tilskudd.

Musikkutstyrsordningen

Musikkrådet veileder band, folkemusikkgruppper, jazzgrupper og andre grupper innen rytmisk musikk å søke om tilskudd.

KOMP - for rytmisk musikk

Musikkrådet hjelper band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring.

Kontakt oss

Sør-Trøndelag musikkråd
Kultursenteret ISAK
Prinsens gt. 44
7011 Trondheim

Tlf 73 88 33 20

VIS KONTAKTSKJEMA