Sør-Trøndelag musikkråd måler akustikk i konsert- og øvingslokaler med profesjonelt utstyr etter en spesifikk målemetode utarbeidet av Norsk musikkråd (ISO 3382-2 standard).


Her er målerapporter gjort på oppdrag fra Trondheim kommune:

/share/mime/48/pdf.png Kolstad skole, gymsal
(1601_07-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bispehaugen skole, gymsal
(1601_08-rapport.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Strindheim, musikkrom
(1601_09-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Strindheim, gymsal
(1601_10-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Steindal
(1601_11-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nardo
(1601_12-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Blussuvoll
(1601_14-rapport.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Tempe HVS
(1601_16-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Sverresborg
(1601_17-rapport.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ranheim
(1601_15-rapport.pdf, 1MB)

Kontakt oss

Sør-Trøndelag musikkråd
Kultursenteret ISAK
Prinsens gt. 44
7011 Trondheim

Tlf 73 88 33 20

VIS KONTAKTSKJEMA