Musikkrådet har i mange år vært aktive deltakere i flere EU-prosjekter. Alle har vært relatert til studieforbundet og opplæringen innen musikk og/eller andre kulturformer.

IQ Life

VOFO - Voksenopplæringsforbundet i Sør-Trøndelag er nå med i et EU-prosjekt dere musikkrådet har prosjektledelse. Det er styret i VOFO i Sør-Trøndelag som er partner og i tillegg til musikkrådet består styret av representanter fra AOF Midt-Norge og Studieforbundet Kultur og tradisjon.

Art & Landscape for Adult Education

Høsten 2013 startet vi med et nytt EU-prosjekt, denne gang et samarbeidsprosjekt innen kulturbasert voksenopplæring med organisasjoner i sju land: Italia, England, Tyrkia, Latvia, Frankrike, Hellas og Norge. Prosjektet inngår i EUs Lifelong learning programme.

Kontakt oss

Sør-Trøndelag musikkråd
Kultursenteret ISAK
Prinsens gt. 44
7011 Trondheim

Tlf 73 88 33 20

VIS KONTAKTSKJEMA