Art & Landscape for Adult Education

06.10.2017 13:57 Skrevet av

Høsten 2013 startet vi med et nytt EU-prosjekt, denne gang et samarbeidsprosjekt innen kulturbasert voksenopplæring med organisasjoner i sju land: Italia, England, Tyrkia, Latvia, Frankrike, Hellas og Norge. Prosjektet inngår i EUs Lifelong learning programme.

Sommeren 2012 deltok Sør-Trøndelag musikkråd på et EU/Grundtvig kontaktseminar i Birmingham, som resulterte i et samarbeidsprosjekt innen kulturbasert voksenopplæring mellom sju land; Italia, England, Tyrkia, Latvia, Frankrike, Hellas og Norge. Prosjektet inngår i EUs Lifelong learning Programme. Prosjektet hadde oppstart høsten 2013.
Prosjektet har egen nettside som oppdateres etter hvert møte: AL4ED


IQ Life

VOFO - Voksenopplæringsforbundet i Sør-Trøndelag er nå med i et EU-prosjekt dere musikkrådet har prosjektledelse. Det er styret i VOFO i Sør-Trøndelag som er partner og i tillegg til musikkrådet består styret av representanter fra AOF Midt-Norge og Studieforbundet Kultur og tradisjon.

IQ Life - les hele saken


Kontakt oss

Sør-Trøndelag musikkråd
Kultursenteret ISAK
Prinsens gt. 44
7011 Trondheim

Tlf 73 88 33 20

VIS KONTAKTSKJEMA