/share/mime/48/pdf.png Handlingsplan 2016-2018
(2016-2018-handlingsplan.pdf, 217kB)

HANDLINGSPLAN 2014 - 2016

 

Handlingsplan 2014 – 2016

1. AKTIVITET

  • Sør-Trøndelag musikkråd (STMR) skal sammen med aktuelle samarbeidspartnere ta initiativ til opplæringsaktiviteter og kursaktiviteter i musikk og organisasjonsarbeid. STMR vil også tilby kurs/opplæring på det åpne marked.
  • STMR vil sette fokus på bedre akustikk i øvings- og framføringslokaler. Musikkrådet vil å ta initiativ til å få anskaffet utstyr for akustikkmåling i 2014. Naturlige medspillere er begge fylkeskommunene og Trondheim kommune.
  • STMR vil arbeide for videre utvikling av bandtjenesten som et tilbud til ungdom innenfor band/rytmisk musikk
  • STMR vil bidra til at lokale musikkråd blir funksjonelle samarbeidsfora i det lokale musikklivet.
  • STMR vil skape gode musikkaktiviteter for alle og vil fokusere på at også marginale grupper får ta del i slike aktiviteter – f. eks. gjennom prosjekter som Musikk i fengsel og frihet og Syng for livet.
  • STMR viderefører sin deltakelse i internasjonale prosjekter innenfor de økonomiske rammer som er tildelt fra EU.

 

2. MUSIKKPOLITISK ARBEID

  • STMR vil samarbeide med aktuelle organisasjoner og institusjoner i kulturpolitiske saker.
  • STMR skal ha jevnlig kontakt med Sør-Trøndelag Fylkeskommune og peke på musikklivets behov for prioriteringer.

 

3. VOKSENOPPLÆRING – VO

  • STMR skal fortsette satsningen på opplæring og bevisstgjøring i bruk av VO for å øke studietimetallet, og bidra til at alle som kan benytter tilskuddsordningen gjør det. Vi skal bidra til at flest mulig kan benytte internett ved søknad og rapportering.
  • STMR skal være en aktiv og synlig aktør i Voksenopplæringsforbundet i Sør-Trøndelag – som er studieforbundenes paraplyorganisasjon på fylkesnivå.

 

 

Kontakt oss

Sør-Trøndelag musikkråd
Kultursenteret ISAK
Prinsens gt. 44
7011 Trondheim

Tlf 73 88 33 20

VIS KONTAKTSKJEMA