Konsertreise til Amsterdam

Musikkrådet har gleden av å invitere interesserte til en ny konsertreise – en 5 dagers tur til Amsterdam 6.-10.mai 2018. Vi planlegger kulturelle aktiviteter hver dag/kveld - detaljert kulturprogram vil være klart på nyåret. Vi har noen ledige plasser - ta kontakt hvis interessert!

Ekstraordinært årsmøte: JA til fusjon!

JA til fusjon fra 1.1.2018. Fra denne dato går Sør-Trøndelag musikkråd og Nord-Trøndelag musikkråd sammen til én organisasjon. Dette vedtok begge organisasjonene på hvert sitt ekstraordinære årsmøte 17.oktober. Det ble videre vedtatt å opprette et utvalg bestående av begge AU som skal foreslå vedtekter, handlingsplan og budsjett for den nye organisasjonene til det første årsmøtet i 2018.


Syng med overskudd!

Koralliansen i Trøndelag inviterer til seminar for korsangere med Mai-Britt Wagnild. Kurset er åpent for alle som ønsker å utvikle seg som sanger/pedagog.

Sangkurs høsten 2017

Alle kan jo synge - men det er artig å lære mer - og å synge sammen med andre!
Vi har helt siden 2002 arrangert "Jeg kan ikke synge"-kurs for voksne. Dette er kor som passer for alle som har lyst til å synge, og høsten 2017 har vi to tilbud:
1) Tema-koret  - med nytt repertoar hvert semester.
2) NonStop-koret  - et utvidet kurs for de som vil ha litt større utfordringer!

Prosjekter

Sør-Trøndelag musikkråd har flere prosjekter, noen av de mest sentrale blir presentert her etterhvert.

Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel.

EU-prosjekter

Musikkrådet har i mange år vært aktive deltakere i flere EU-prosjekter. Alle har vært relatert til studieforbundet og opplæringen innen musikk og/eller andre kulturformer.

Ung i Kor Midt

er en regionsavdeling av Ung i Kor som er en organisasjon for barne- og ungdomskor

Tilskudd

Sør-Trøndelag musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og gir veiledning i andre tilskuddsordninger.

Voksenopplæringstilskudd

Musikkrådetfordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd.

FRIFOND-tilskudd

Musikkrådet bistår uorganiserte musikkgrupper med ungdom å søke om Frifond-t