.

Lokale musikkråd/kulturnettverk

Trondheim kulturnettverk
Midtre Gauldal musikkråd
Malvik Kulturråd
Rissa musikk- og teaterråd
Skaun musikkråd
Tydal musikkråd

 De lokale musikkrådene har forankring i de lokale lagene, og arbeider utfra lokale behov
- for bedre samordning av arrangementer og aktiviteter
- for bedre tilskudd fra det offentlige
- for bedre lokaler til øving og konserter
- noen steder er de også konsert- og kursarrangører
- i noen kommuner er rådene utvidet til kulturråd

Lenke til ressursside for de lokale musikkrådene - se her...

For tida er det aktive lokale musikkråd i mange kommuner i regionen - og der det ikke er aktivitet, pågår det flere steder initiativer for å starte opp igjen
Kontakt oss

Sør-Trøndelag musikkråd
Kultursenteret ISAK
Prinsens gt. 44
7011 Trondheim

Tlf 73 88 33 20

VIS KONTAKTSKJEMA