Musikk i fengsel og frihet (Miff) gir musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel (trinn 1) og tilbudet fortsetter etter løslatelsen (trinn 2). Vi ønsker alle velkommen og det er ikke nødvendig å ha spilt før. 

Tilbudet "Musikk i fengsel og frihet" (Miff) startet i Oslo i 1991som et samarbeidsprosjekt mellom musikkterapeut Venja Ruud Nilsen og fritidsleder Bente Hagesæther Scheel ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. De innsatte fikk tilbud om å spille gitar eller piano. Tiltaket ble godt mottatt, og fikk etter hvert "musikkverkstedmidler" fra Norsk musikkråd, til kjøp av band- utstyr både inne i fengslet og ute i ettervernet.

Fra 2004 har Musikk i fengsel og frihet vært et prosjekt i Musikkens studieforbund, med fylkesmusikkrådene som "operatører" for det enkelte lokale musikktiltak. Gjennom Miffs ressurssenter organiserer vi musikktilbud under straffegjennomføringen og etter soning over hele landet.

Musikktiltakene i det enkelte fengsel drives av fylkesmusikkrådene. Musikkens studieforbunds fylkesledd i Oslo, Akershus, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag er knutepunkter i Miffs ressurssenter

Sør-Trøndelag musikkundervisning har nå gitarkurs i Trondheim fengsel. Du kan lese mer om Miff her.

 

Kontakt oss

Sør-Trøndelag musikkråd
Kultursenteret ISAK
Prinsens gt. 44
7011 Trondheim

Tlf 73 88 33 20

VIS KONTAKTSKJEMA