FRIFOND-TILSKUDD

Penger fra Frifond musikk kan søkes av uorganiserte grupper der minst 1/3 av deltakerne er under 26 år.
Kriterier og framgangsmåte finner du på www.frifond.no

KOMP - for rytmisk musikk

KOMP er en støtteordningen for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangere. Søknadsfrist er vanligvis 15.desember hvert år.
Mer info på denne siden.

 

MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN

Musikkutstyrsordningen (MUO) har som formål å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.
For mer informasjon, kriterier og dokumenteringskrav,gå til MUOs hjemmesider: musikkutstyrsordningen.no

TILSKUDD TIL OPPLÆRING

Sør-Trøndelag musikkråd gir gjennom Musikkens studieforbund tilskudd til voksenopplæring i musikk. Vi gir statsstøtte til organisert opplæring i for eksempel samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak. Mer info finnes på Musikkens studieforbund

MOMS-REFUSJON

Enkeltlag kan søke momskompensasjon gjennom sin medlemsorganisasjon hvert år. Mer info får du hos din organisasjon eller også på Lotteri- og stiftelsestilsynet. Lokale musikkråd/kulturnettverk kan søke gjennom fylkesmusikkrådet.

Kontakt oss

Sør-Trøndelag musikkråd
Kultursenteret ISAK
Prinsens gt. 44
7011 Trondheim

Tlf 73 88 33 20

VIS KONTAKTSKJEMA