Dette er Sykkylven musikkråd

30.01.2017 09:54 Skrevet av

Sykkylven musikkråd jobber på mange måter for å hjelpe musikklivet i kommunen. Vi jobber aktivt overfor politikerne for å bedre arbeidsforholdene og rammebetingelsene til det rike musikklivet vårt.

Dei fleste song og musikklaga i kommunen er våre medlemar.

MEDLEMSKAP;

Medlemskap er ope for alle lag, grupper, intitusjonar og eiskildpersonar som arbeider med eller for song og musikk i Sykkylven.

 

SMR  har som formål:

a) Vera eit kontakt og samarbeidsorgan for alle som driv med musikk aktivitetar.

b) Arbeide for ei best mogleg musikkopplæring.

c) Styrke  musikklivet organisatorisk, drive     informasjonsverksemd for å gjere det positive   miljøbyggjande arbeidet betre kjend og verdsett utad.

d) Vera Levekårskomiteen  sitt fagutval i musikksaker, og gje råd som gjeld kultur-planlegging og fordeling av kulturmidlar.

e) Vera musikklivet sitt kurs og studieutvalg i kommunen, med informasjon, koordinering og arrangering av felleskurs som aktuelle oppgåver.

f) Koordinere og arrangere konsertar, stemne og andre kultur og miljøtiltak.

g) Vera fellesrådet, NORSK MUSIKKRÅD, MØRE OG ROMSDAL, studierektor sitt lokale organisasjons og kontaktledd i kulturpolitiske og musikkpolitiske spørsmål, og når det gjeld vaksenopplæring

 

Rådet arbeider elles med;

Kontakt oss

Sykkylven musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/sykkylven
Adresse: c/o Sigurd Johan A. Saure, Aurdalsvegen 95, 6230 Sykkylven
E-post: sykkylven@musikk.no
Leder: Sigurd Johan A. Saure, Tlf 90 93 78 01

VIS KONTAKTSKJEMA