TILSKUDD TIL VOKSENOPPLÆRING

Lag som er medlem i en landsomfattende musikkjorganisasjon kan søke om voksenopplæringsstøtte for den opplæring som gis på øvelser, seminarer etc. Søknad skal sendes til Møre og Romsdal musikkråd - fristen er 1. januar og 1. juli hvert år.

ANDRE TILSKUDDSORDNINGER
se Møre og Romsdal musikkråd

For mer informasjon om tilskuddsordnuinger for musikklivet, se Møre og Romsdal musikkråds sider om tilskudd. Du kan også kontakte fylkesmusikkrådet direkte.

Kontakt oss

Sykkylven musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/sykkylven
Adresse: c/o Sigurd Johan A. Saure, Aurdalsvegen 95, 6230 Sykkylven
E-post: sykkylven@musikk.no
Leder: Sigurd Johan A. Saure, Tlf 90 93 78 01

VIS KONTAKTSKJEMA