Dagleg leiar

Camilla Berg Rindahl

har vore tilsett i kulturnettverket sidan 2017.

E-post: camilla.rindahl@musikk.no
Tlf. 35 06 06 80 / 995 72 711

Konsulent


Heidi E. Vege

har vore tilsett i kulturnettverket sidan 1986.

E-post: heidi.vege@musikk.no
Tlf. 35 06 06 80 / 911 24 752


Tilsett i Folkemusikkarkivet i Telemark

Kari Lønnestad
Gullbringvn. 34, 3800 Bø

Har vore tilsett sidan hausten 1989. Telemark fylkeskommune er arbeidsgjevar, medan Telemark kulturnettverk har ansvaret for drifta av arkivet.

E-post: boe@folkemusikkarkivet.net
Tlf. 35 06 06 86


Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART