Årsmøte 2017 Telemark kulturnettverk

Tid: Onsdag 19.april 2017 kl. 17.45 – 21.00
Stad: Gullbring kulturanlegg, Bø
Rom: Kåvån

 

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Godkjenning av fullmakter
 2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden
 3. Val av dirigent, referentar og tre medlemmar i redaksjonskomité
 4. Val av to protokollunderskrivarar
 5. Opptak av nye medlemmar. Ankesaker.
 6. Årsmelding 2016
 7. Rekneskap 2016
 8. Innkomne saker
 9. Handlingsprogram 2017
 10. Kontingent
 11. Budsjett 2017
 12. Val

Samling av årsmeldingane med tilhøyrande protokoll finn du her.

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART