Medlemmer

TKN har 33 medlemmer pr. 1. januar 2018:

Organisasjonar / institusjonar innan fylgjande kategorier kan bli medlem i TKN dersom dei har minimum ei av oppgavene opplæring, utdanning, aktivitet eller formidling av kunst- og kulturuttrykk som sentrale oppgaver:

 

  • Fylkesdekkande-/regionale kulturorganisasjonar
  • Institusjonar med regional eller nasjonal status
  • Regionale/ fylkesomfattande aktivitetar (ensemble/festivalar m.m)
  • Lokale fellesorgan - musikk-/kulturråd.
  • Kommunar v/ musikk-/kulturskulen

 

Organisasjonen / institusjonen sine eigne nettsider finn du ved å klikke på namnet (dersom dei har eigne nettsider....)


Lokale musikkråd / kulturnettverk (8)

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART