Bø kulturnettverk

24.03.2017

Bø Musikkråd blei stifta i 1981. Bø-modellen var eit faktum i 1988. I 2007 blei Bø musikkråd til Bø kulturnettverk.
Ein person frå kvart medlemslag utgjer representantskapet til Bø kulturnettverk. Representantskapet held eit møte i året i tillegg til årsmøtet.
Representantskapet har nedsatt eit arbeidsutval, som inneheld leiar, nestleiar og koordinator.
Bø kulturnettverk kjøper koordinator i 5% stilling frå Bø kommune, kulturskulen.


Leiar Kjell Stundal 901 27 513
Nestleiar Trude Lindgren 975 37 563
Koordinator /
kontaktperson
Sverre Jacobsen 952 23 342

Medlemslag med kontaktpersonar (pr. 24.03.17).
Klikk på lagsnavnet for å få evt hjemmeside for laget
Klikk på kontaktperson for å få evt epostadresse

Lag Kontaktperson Tlf
Bø Ungdomskorps Kjell Stundal 901 27 513
Bø skulemusikk Aase Sageie 971 60 989
Bø Juniorspelemannslag Gro Røiland 930 22 398
Spelemannslaget Bøheringen Svein Langåsdalen 908 81 214
Folkeakademiet Bø (kvilande)    
Bø Dansarring Svanaug Grini 909 94 682
Bø kyrkjekor Rolf Axelsen Lie 951 83 114
Akantus Lajla Kvamme 35 95 03 21
Bø Jazzklubb Kristoffer Mosfjeld 482 05 066
Midt-Telemark Storband (kvilande)    
Barnetrinnet, grunnskulen Astarid Holtskog 35 05 94 50
Ungdomstrinnet, grunnskulen Torgeir Hefre 907 34 954
Bø Kulturskule Guri Røsok 993 91 171
Bø Kyrkje Rolf Lie 951 83 114
Støttefor. for Bø musikkskule Trude Lindgren 975 37 563
Korskulen i Bø kyrkjelyd Grete Sele 915 56 348
Bø For Banda    
Bø Ungdomslag Randi Stokland 476 30 243
Humanetisk forbund Ingrid Kvissel 976 65 383
Bø mållag Margit Ims 992 68 325
Bø prestegard Trude Lindgren 975 37 563


AKTIVITET

Bø kulturnettverk er skipar og arrangør av Sommarlandfestivalen. Sommarlandfestivalen blei første gong arrangert i 1991 og vert arrangera kvart år. Sjå heimesida: www.sommarlandfestivalen.no
Sommarlandfestivalen, ”Musikkfestivalen for alle”, ønsker kor, korps og strykeorkester velkomne. I tillegg er det mulig for andre ensemble og delta som t.d band eller andre grupper frå kulturskulen.


 

KURSVERKSEMD

Bø kulturnettverk arrangerer kvedarkurs i samarbeid med kulturskulen.
Lærar: folkemusikar Agnes Buen Garnås. Kurset går frå oktober og går fram til påske. Ein treng ingen forkunnskap for å delta.


KONSERTKLUBBEN
Kulturnettverket starta opp ein konsertklubb hausten 2004. Tanken med konsertklubben er å tilby konsertar med vekt på klassisk musikk, men og andre sjangrar er tenkt som t.d folkemusikk.

Den tradisjonelle julekonserten Me syng og spelar jula inn blir arrangert søndag 17/12-2017 kl. 19.00 i Bø kyrkje.


ANDRE AKTIVITETAR:

Heidi Løvlunds Minnefond
Heidi Løvlunds minnepris blei delt ut for første gang på sjokoladekappleiken i  2007.


Bø kulturnettverk sin Musikkpris
har blitt delt ut 7 gonger. Heidi Løvlund, Agnes Buen Garnås, Kjell Stundal, Sveinung Dalen, Liz Franklin, Jon Rørmark og Johannes Sundsvalen har fått prisen.

Bø Lyd og Scene har eiga nettstad .

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART