Styret 2017 / 2019

Valde av årsmøtet 19. april 2017

Funksjon Namn Organisasjon Periode
Leiar Hilda Sørum Sauherad kulturnettverk 16 - 19
Nestleiar Øyvind Strand Skien musikkråd 16 - 19
Styremed- Eli Taugbøl Kviteseid kulturskule 17 - 19
lemmer Wiggo Dahl Telemark Symfoniorkester 17 - 19
  Finn Arne Dahl Hansen NMF Sør 16 - 19
Vara: 1 Guri Røsok Bø kulturskule 16 - 19
  2. Gunn Steinstad Telemark messingensemble 16 - 19
  3. Hilde Momrak Fyresdal kulturskule 17 -19
       
       Valkomité
   
Funksjon Namn Organisasjon Periode
Med- Stanley Blackburn Tokke kulturskule 16 - 19
lemmer  NN   17 - 19
   NN   17 - 19
Vara      

 

Oversikt over styresaker kan du finne her.

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART