Styret 2017 / 2019 fra 04.09.2018

Endret på styremøte 04.08.2018 sak 27/18

Funksjon Namn Organisasjon Periode
Styreleder Øyvind Strand Skien musikkråd 16 - 19
Nestleder Finn Arne Dahl Hansen NMF Sør 16 - 19
Styremed- Eli Taugbøl Kviteseid kulturskule 17 - 19
lemmer Wiggo Dahl Telemark Symfoniorkester 17 - 19
  Guri Røsok Bø kulturskule 16 - 19
       
Vara: 1. Gunn Steinstad Telemark messingensemble 16 - 19
  2. Hilde Momrak Fyresdal kulturskule 17 -19Valkomité
   
Funksjon Namn Organisasjon Periode
Med- Stanley Blackburn Tokke kulturskule 16 - 19
lemmer  NN   17 - 19
   NN   17 - 19
Vara      

 


 

Styret 2017 / 2019 fram til 04.09.2018

Valde av årsmøtet 19. april 2017

Funksjon Namn Organisasjon Periode
Leiar Hilda Sørum (tom 03.09.2018) Sauherad kulturnettverk 16 - 19
Nestleiar Øyvind Strand Skien musikkråd 16 - 19
Styremed- Eli Taugbøl Kviteseid kulturskule 17 - 19
lemmer Wiggo Dahl Telemark Symfoniorkester 17 - 19
  Finn Arne Dahl Hansen NMF Sør 16 - 19
Vara: 1 Guri Røsok Bø kulturskule 16 - 19
  2. Gunn Steinstad Telemark messingensemble 16 - 19
  3. Hilde Momrak Fyresdal kulturskule 17 -19
       
       Valkomité
   
Funksjon Namn Organisasjon Periode
Med- Stanley Blackburn Tokke kulturskule 16 - 19
lemmer  NN   17 - 19
   NN   17 - 19
Vara      

 

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART