Tillitsvalde 1983 / 1984

27.02.2017

Funksjon Namn
Leiar Einar Bratsberg
Styremed- Arild Hekneby
lemmer Terje Østby
  Kjell Oskar Selmann
  Åse Eriksen
   
Vara Arnfinn Staurheim
  Alf Ivar Haugen
  Magnhild Ytterbø
  Arnfinn Klakegg
  Adler Johnsen
   
Valnemnd Tor E. Høgberg
  Stian Henneseid
  Morten Berntsen

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART