Tillitsvalde 1981 / 1982

10.03.2017

Funksjon Namn
Leiar Tor E. Høgberg
Styremed- Karl Grønlie
lemmer Gunnvor Fjellheim
  Morten Berntsen
  Tore Jordfald
   
Vara Arnulf Bj. Wold (for Høgberg)
  Eva Kinserdal (fr Grønlie)
  Hans O. Lommerud (for Fjellheim)
  Alf Ivar Haugen (for Berntsen)
  Arild Hekneby (for Jordfald)

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART