Tillitsvalde 1982 / 1983

10.03.2017

Funksjon Namn
Leiar Tor Erik Høgberg
Styremed- Arild Hekneby
lemmer Terje Østby
  Åse Eriksen
  Morten Berntsen
   
Vara Karl Grønlie (for Høgberg)
  Magnhild Ytterbø (for Hekneby)
  Arnfinn Klakegg (for Østby)
  Adler Johnsen (for Eriksen)
  Olav Haugen (for Berntsen)

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART