Tillitsvalde 1985 / 1986

10.03.2017

Funksjon Namn
Leiar Einar Bratsberg
Nestleiar Terje Østby
Styremed- Arnfinn Staurheim
lemmer Egil A. Gundersen
  Asta Schulerud
   
1. vara Oddvar Bråthen
2. vara Halvard Kaasa
3. vara Tore Jordfald

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART