Tillitsvalde 1986 / 1987

27.02.2017

Funksjon Namn
Leiar Einar Bratsberg
Styremed- Egil A. Gundersen
lemmer Arnfinn Staurheim
  Asta Schulerud
  Terje Østby
   
1. vara Oddvar Bråthen
2. vara Hallvard Kaasa
3. vara Tore Jordfald
   
Valnemnd Anne Britt Bjåland
  Kjell Oskar Selman
  Arild Hekneby

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART