Tillitsvalde 1988 / 1989

10.03.2017

Funksjon Namn
Leiar Einar Bratsberg
Styremed- Torbjørn Solbakken
lemmer Egil A. Gundersen
  Arnfinn Staurheim
  Liv Lofthus
   
1. vara Ivar Isaksen
2. vara Toralf Sletta
3. vara Ingrid Svendsen
   
Valnemnd Mona Byvold
  Tore Jordfald
  Randi Sando

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART