Tillitsvalde 1991 / 1992

27.02.2017

Funksjon Namn
Leiar Liv Lofthus
Styremed- Arne Lyng
lemmer Kjell Stahl
  Jon Jarle Haugen
  Ivar Fiane
1. vara Tove Lønne Langseter
2. vara Tormod Hansen
3. vara Per Harald Hermansen
   
Valkomité: Thorleif Andersen
  Åge Korneliussen
  Torbjørn Solbakken

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART