Tillitsvalde 2015 / 2016

27.02.2017

Valde av årsmøtet 22. april 2015

Funksjon Namn Organisasjon Periode
Leiar Hilda Sørum Sauherad kulturnettverk 14-16
Nestleiar Øyvind Strand Skien musikkråd 14-16
Styremed- Anders Blystad Vinje kulturskule 15-17
lemmer Wiggo Dahl Telemark Symfoniorkester 15-17
  Guri Røsok Bø musikkskule 14-16
Vara: Gunn Steinstad Telemark messingensemble 14-16
  Finn Arne Dahl Hansen NMF Sør 14-16
  Kristine Rønning Tokke kulturskule 15-17
  Ole Martin Kjær Bamble musikkråd 15-17
       Valkomité
   
Funksjon Namn Organisasjon Periode
Med- Sverre Jacobsen Telemark messingkvintett 14-16
lemmer Stanley Blackburn Tokke kulturskule 14-16
  Trond Villa Sauherad kulturskule 15-17
Vara      

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART