A.O. Vinje-jubileet 2018

Telemark kulturnettverk deltar i fylkeskomiteen som er oppnemnd av Vinje kommune og har tatt på seg fylgjande oppgaver:

  • Få arrangert Vinjesangar/melodiar for kor, korps, orkester, folkemusikkgrupper solistar og andre etter behov
  • Søke ulike instansar om tilskot til dette arbeidet
  • Marknadsføre jubileet til musikk- og kulturaktørar i Telemark
  • Distribuere notemateriell til ulike aktørar i Telemark (eventuelt heile landet)
  • Initiere produsjonar til kveldskonsertmarknaden for ulike grupper/aktørar

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART