Folkemusikkarkivet i Telemark

blei vedtatt etablert av Telemark Fylkeskommune i 1998. Fylkeskommunen har lønns- og personalansvar for arkivleiaren. Driftsansvaret er lagt til Telemark kulturnettverk.

Folkemusikkarkivet i Telemark har som hovudmål å ta vare på dei rike folkemusikktradisjonane i fylket og å sikre at folkemusikken også i framtida vil vera ei levande kulturytring.


Tilsett i folkemusikkarkivet

Kari Lønnestad
Gullbringvn. 34, 3800 Bø
Tlf. 35 06 06 86

Telemarksviser

Folkemusikkarkivet i Telemark gav hausten 2012 ut boka Telemarksviser. Her finn du eit utval av viser, stev, bånsullar og religiøse folketonar frå samlinga til arkivet. Her er notar og tekstar, og lydopptak av alle melodiane på to vedlagte cd’ar. Boka inneheld også stoff om songtradisjonen og songkjeldene.
Forfattar / redaktør er Kari Lønnestad.

Du kan bestille boka frå Folkemusikkarkivet i Telemark: boe@folkemusikkarkivet.net.
Ho kostar kr. 450. I tillegg kjem portokostnader på ca kr. 100.

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART