Musikk i fengsel og frihet (Miff)

27.02.2017

TKN deltar i eit samarbeidsprosjekt med Musikkens studieforbund som går ut på å gje innsette opplæring i samspel. Tanken er å gje dei ei musikalsk plattform, skape gode sosiale relasjonar med andre innsette og ha ein meinigsfylt aktivitet i soningstida. Dette igjen kan vere med å vidareføre denne aktiviteten etter soning.

TKN samarbeider med Skien fengsel om bluesband og andre samspelaktivitetar.

*

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART