Årssyklus

28.02.2017

Medio august Bestilling av INFO-materiell for neste år.
Sept./okt. Årsmøte med fastlegging av datoar og opplegg for kommune- og fylkesmønstringane.
Januar – februar. Gjennomføring av alle kommunamønstringane
1. mars Frist for påmelding til fylkesmønstringa
Mars/april Gjennomføring av fylkesmønstringa
Medio april Frist for påmelding til landsmønstringa
Mai/juni Landsmønstringa