Årssyklus

28.02.2017

Medio august Bestilling av INFO-materiell for neste år.
Sept./okt. Årsmøte med fastlegging av datoar og opplegg for kommune- og fylkesmønstringane.
Januar – februar. Gjennomføring av alle kommunamønstringane
1. mars Frist for påmelding til fylkesmønstringa
Mars/april Gjennomføring av fylkesmønstringa
Medio april Frist for påmelding til landsmønstringa
Mai/juni Landsmønstringa

 Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART