Organisering

28.02.2017

 

Represen-
tantskap:

Kommunekontaktane i alle deltakande kommunar.
Oversikt over kommunekontaktane finn du på UKM-sidene.
Klikk på "Info om lokalmønstring" og aktuell kommune.

Styret i 2014/15:

3 representantar valde av årsmøtet i representantskapet. Ein frå kvar region (Sør-Midt-Vest).
Følgjande er representantar for UKM 2014 og 2015:

Sør: Linda Rognlien Skien
Midt: Sverre Jacobsen
Vest: Vivian Mathisen Tinn


Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART