Representasjon

28.02.2017

Det nasjonale mønsteret er at alle kommunar har lik kvote til fylkesmønstringa, uavhengig av storleiken på kommunen; 15. min. til sceneinnslag, eit innslag video/film og fem gjenstandar til utstillinga og i tillegg ein konferansier.
I Telemark har alle kommunane ein lik basisrepresentasjon, men med tillegg som er avhengig av deltakinga på kommunemønstringa.

Gradering:

Sceneuttrykk Scenetider etter slik nøkkel:
  0 - 8 innslag på lokalmønstringa gir 10 min på fylkesmønstringa
  9 - 15 innslag på lokalmønstringa gir 15 min på fylkesmønstringa
  16 - 22 innslag på lokalmønstringa gir 20 min. på fylkesmønstringa
  23 - 29 innslag på lokalmønstringa gir 25 min. på fylkesmønstringa
  osb    
       
Video: Videoinnslag etter slik nøkkel:
  0 - 8 innslag på lokalmønstringa gir 5 min. på fylkesmønstringa
  9 - 15 innslag på lokalmønstringa gir 10 min. på fylkesmønstringa
  16 - 22 innslag på lokalmønstringa gir 15 min. på fylkesmønstringa
  23 - 29 innslag på lokalmønstringa gir 20 min. på fylkesmønstringa
  osb.    
       
Utstilling Utstillingsgjenstander etter slik nøkkel:
  0 - 8 gjenstander på lokalmønstringa gir 3 gjenstander på fylkesmønstringa
  9 - 15 gjenstander på lokalmønstringa gir 4 gjenstander på fylkesmønstringa
  16 - 22 gjenstander på lokalmønstringa gir 5 gjenstander på fylkesmønstringa
  23 - 29 gjenstander på lokalmønstringa gir 6 gjenstander på fylkesmønstringa
  osb    

 


Nye uttrykk:

Det vil kvart år vere muleg å søke om deltaking for nye uttrykk som er gjennomført på lokalmønstringa.

 


Dispensasjon:

I spesielle høve vil det vere muleg å få dispensasjon frå desse reglane.

 

 

Kommunar utan lokalmønstring kan avtale innslag på nabokommunen si mønstring.
Uttak til fylkesmønstring går på kvoten til heimekommune.

 

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART