Ungfolk

TKN har dei siste to åra hatt ansvaret planlegging og drift av sommarskulen  UngFolk, som er eit opplæringstilbod innan folkemusikk og –dans for ungdom mellom 10 og 20 år. Sommarskulen er eit 5 dagars kurs lagt til første veka i august med framføringar på Telemarkfestivalen i Bø. UngFolk er ein del av opplæringstilbodet til Telemark folkemusikklag og starta opp i 2003.

Nettsida til Ungfolk.

Kontakt oss

Telemark kulturnettverk
Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Tlf: 35 06 06 80
E-post: telemark@musikk.no
Organisasjonsnummer: 971 325 704

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART