Lyttekurs/operakurs Tromsø høsten 2016

Fra 5. oktober til 16. november arrangerer vi, i samarbeid med Verdensoperaen i Tromsø, til lyttekurs innen klassisk musikk, med opera som tema. Forelesningene knyttes til operaforestillingene til Verdensoperaen, som er direkteoverført fra the Metropolitan Opera i New York, og Michael Strobelt er foreleser. I høst er det Tristan og Isolde av Wagner, Don Giovanni av Mozart og L'Amour de loin av Saariaho som står på programmet.

Troms fylkeskommunes Frivillighetspris 2016

Troms fylkeskommune deler årlig ut en frivillighetspris for å øke status og interesse for frivillig arbeid. Frivillig innsats fra enkeltmennesker er selve livsnerven i et levende og aktivt lokalsamfunn. Frivillighetsprisen i Troms består av et beløp på kr 25 000,- og deles ut i desember i det aktuelle året. Og nå har du mulighet til å melde inn kandidater!


Høstens kurstilbud fra Troms musikkråd

Flere av høstkursene er nå klare for påmelding, bl.a. gitarkurs for barn og voksne. Vi har også operakurs i høst, som er forelesninger/lyttekurs ved Michael Stroblet. Alle kurs foregår i Tromsø, hvis ikke annet er nevnt. Vi kan også arrangerer kurs andre steder på oppfordring. Gitarkursene er av markedets billigste (kr 2100) og går over 8 uker med 12 timer (16 studietimer).
Mer info og påmelding her

Troms musikkråd inn i nye lokaler

Mandag 4. juli 2016 flyttet vi fra 3. etasje i Storgata 88 til 3. etasje i Parkgata 27/29 - nye Tvibit. Der får vi kontorfellesskap med festivaler og musikkorganisasjoner, og det blir gode muligheter for møter, seminarer mm. Og i 1. etasje er det en super kafe! Kom gjerne å besøk oss, men vi har feriestengt til 8 august. Les mer om Tvibit her.

Prosjekter

MIFF Tromsø - Musikk i fengsel og frihet

MIFF er et nasjonalt opplærinstilbud innen rytmisk musikk i og utenfor fengselet, og vi samarbeider her med Tromsø fengsel m.fl.

Studio-opplæring

Vi tilbyr kurs i musikkstudio-arbeid. Tilbudet er et lavterskeltilbud for mennesker med rusproblemer og gis både i og utenfor fengselet.

Akustikkmåling

Vi har måleustyr for akustikkmålinger i musikk- og øvingslokaler. Prosjektet er et rimelig tilbud til lokaleiere.

Konsertreiser

Siden 2007 har vi arrangert to konsertreiser til hhv Berlin og Wien.

EU-prosjekter

I perioden 2013-2015 deltar vi i et EU-kulturprosjekt med tre andre land.

Tilskudd

Troms musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og kan gi veiledning om andre tilskuddsordninger:

Voksenopplæringstilskudd - KursAdmin

Troms musikkråd fordeler tilskudd til voksenopplæring til musikklivet i Troms, og bistår medlemmer med å søke om tilskudd via KursAdmin.org.

FRIFOND-tilskudd

Troms musikkråd bistår uorganiserte ungdomslag med å søke om Frifond-tilskudd.

Musikkutstyrsordningen

Troms musikkråd veileder band, folkemusikkgruppper, jazz- og visegrupper og andre lag innen rytmisk musikk å søke om tilskudd.

KOMP - for rytmisk musikk

Troms musikkråd hjelper band og andre grupper innen rytmisk musikk med søknader til opplæring.