Om Troms musikkråd

Troms musikkråd (TMR) er fylkesledd av paraplyorganisasjonen Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF).
TMR ble stiftet i 1979, og er en åpen, inkluderende og partipolitisk nøytral organisasjon.

Vi er et servicekontor for musikklivet, som utfører kontorservice for flere av medlemsorganisasjonene. Vi arrangerer kurs, gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter, og samarbeider med offentlige myndigheter.

Vi representerer 33 musikkorganisasjoner med 10 regionale kretsledd og har 10 lokale musikkråd i Troms.

Våre oppgaver består i å:

 • Være et service- og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter
 • Formidle voksenopplæringstilskudd til musikktiltak i fylket gjennom Musikkens studieforbund
 • Organisere ca 8-10 000 aktive musikkutøvere i mer enn 250 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rock-grupper, viser, jazz mm.
 • Arbeide for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene, blant annet ved å drive kontorservice for flere.
 • Drive informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene
 • Informere om ulike tilskuddsordninger til musikklivet
 • Tilby kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
 • Drive prosjekter som Miff (Musikk i fengsel og frihet), Musikkfabrikkene i Tromsø, akustikkprosjektet, studieopplæring, EU-prosjekter mm.
 • Representere Troms musikkråd gjennom styreverv i Voksenopplæringsforbundet i Troms
 • Arbeide for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og fritidsmusikklivet
 • Være det lokale og regionale musikklivets kontakt med politikere og offentlige administrasjoner på kultur- og skolesektoren i fylket
 • Være sekretariatet for medlemsorganisasjoner og medlemslag etter nærmere avtale; Troms sangerforum, Nordnorsk viseforum, viseklubben Spelt, Tromsø jazzklubb, mfl.

Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART