Lokale musikkråd i Troms

Vi har fire lokale musikkråd i Troms

Oversikt

Se oversikten her:

Bardu musikkråd

Leder Bjørnar Bang
Postboks 215, 9365 Bardu
Tlf 95 76 73 92

Dyrøy musikkråd

Sissel Stokland Jørgensen
c/o Dyrøy kulturskole, 9311 Brøstadbotn
Tlf 91 79 36 70

Salangen musikkråd

Leder Inger Strand
St. Hansveien 66, 9350 Sjøvegan
Tlf 99 39 23 66

Sørreisa sang- og musikkråd

Sekretær Oskar Larsen
Sykehjemsv 41, 9310 Sørreisa
Tlf 99 20 47 41