Påmeldingsskjema kurs våren 2017 Troms musikkråd

Her kan du melde deg på kurs i musikk. Merk at påmeldingen er bindende. Avmelding må gjøres senest 2 uker før kursstart hvis du skal unngå å betale kursavgiften. Vi tar også forbehold om nok deltakere før kurset kan starte.

  1. Hvis kursdeltakeren er umyndig, ber vi foresatte signere og sende påmeldingen til Troms musikkråd, postboks 123, 9252 Tromsø eller skanne og sende til troms@musikk.no.