Påmeldingsskjema kurs vår 2018 Troms musikkråd

Her kan du melde deg på kurs i musikk. Vi har søkt Barne- og likestillingsdepartementet om tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom. Hvis vi får slikt tilskudd (som vi vet i mars 2018), vil du kunne få refundert billetten hvis du kvalifiserer til det.

Vi tar forbehold om nok deltakere før kurset kan starte. 

Merk at påmeldingen er bindende. Avmelding må gjøres senest 2 uker før kursstart hvis du skal unngå å betale kursavgiften. 
Ved framlegging av sykemelding eller legeattest, eller i helt spesielle tilfeller, vil kursavgiften bli refundert.

 

Hvis kursdeltakeren er umyndig, ber vi foresatte signere og sende påmeldingen til Troms musikkråd, postboks 123, 9252 Tromsø eller skanne og sende til troms@musikk.no.


Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART