Akustikkprosjektet i Troms

Norsk musikkråd har lenge hatt fokus på at lokaler til musikkformål skal være best mulig egnet, både øvings- og framføringslokaler. Akustikkmålingsprosjektet er et resultat av dette, og flere av fylkesmusikkrådene kan nå tilby målinger av akustikken i musikklokaler, deriblant Troms.  Prosjektet er et rimelig tilbud til lokaleiere som trenger info om hvordan akustikken er og hva slags type musikk den egner seg for.

Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART