Vår tekniker ute på oppdrag, Håkon E. Pettersen

Akustikkprosjektet i Troms

11.04.2016 15:11 Skrevet av

Norsk musikkråd har lenge hatt fokus på at lokaler til musikkformål skal være best mulig egnet, både øvings- og framføringslokaler. Akustikkmålingsprosjektet er et resultat av dette, og flere av fylkesmusikkrådene kan nå tilby målinger av akustikken i musikklokaler, deriblant Troms.  Prosjektet er et rimelig tilbud til lokaleiere som trenger info om hvordan akustikken er og hva slags type musikk den egner seg for.

Troms musikkråd fikk i 2010 et større tilskudd fra Troms fylkeskommune til innkjøp av avansert måleutstyr og er nå igang med sertifisering av personell. Fra høsten 2011 har vi tilbudt denne tjenesten i Troms og offentlige og private eiere av øvings- og konsertlokaler til musikkformål er aktuelle oppdragsgivere.

Les mer i vedlagte brosjyre.

På bildet er en av våre målere; Håkon Pettersen, ute på oppdrag.

/share/mime/48/pdf.png Akustikkbrosjyre med priser
(2016-akustikkbrosjyre.pdf, 328kB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk musikkråds normer og anbefalinger om akustikk pr 2012
(nmr_akustikknorm-musikklokaler-2013.pdf, 480kB)Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART