Statusrapport pr februar 2015 for EU-prosjektet "Be2gehter"

I skrivende stund; 9. februar 2015, er prosjektet halvgått, og vi har hatt prosjektmøter i Polen mai 2014 og i Nederland oktober 2014.  Vi har vært representert med styremedlemmer og daglig leder på de to møtene som har vært. Nå gjenstår prosjektmøtet i Tsjekkia i mars og i Tyrkia i april 2015.  Og siste møte, som blir i Tromsø i juni.

Troms musikkråd partner i EU-prosjekt

Sommeren 2012 deltok Troms musikkråd på et EU kontaktseminar i Birmingham, som resulterte i et samarbeidsprosjekt innen kulturbasert voksenopplæring mellom åtte land; Litauen, Polen, Nederland, Tsjekkia, Portugal, Tyrkia, Kroatia og Norge. Prosjektet inngår i EUs Lifelong learning Programme.   Bare fem av landene fikk nasjonal finansiering, nemlig Polen, Nederland, Tyrkia, Tsjekkia og Norge.

Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART