Troms musikkråd partner i EU-prosjekt

09.02.2015 21:02 Skrevet av

Sommeren 2012 deltok Troms musikkråd på et EU kontaktseminar i Birmingham, som resulterte i et samarbeidsprosjekt innen kulturbasert voksenopplæring mellom åtte land; Litauen, Polen, Nederland, Tsjekkia, Portugal, Tyrkia, Kroatia og Norge. Prosjektet inngår i EUs Lifelong learning Programme.   Bare fem av landene fikk nasjonal finansiering, nemlig Polen, Nederland, Tyrkia, Tsjekkia og Norge.

Prosjektets tittel er: BE TOGETHER - IMPROVING PERCEPTION OF EUROPEAN TREASURE, og handler om erfaringsutveksling innen kulturbasert voksenopplæring. Norge, Polen og Tsjekkia har musikk som hovedformål mens Nederland og Tyrkia representerer tradisjonsmat, såkalt slow food.
Høsten 2013 møttes deltakende land til planlegginsmøte i Nederland og fram til sommeren 2015 skal deltakerne møtes i Polen, Tyrkia, Tsjekkia og Norge, for å delta på og oppleve hverandres prosjekter.

Siden dette er 100 % finansiert av EU-midler, har vi anledning til å delta, og det er virkelig artig å få denne muligheten! 


Statusrapport pr februar 2015 for EU-prosjektet "Be2gehter"

I skrivende stund; 9. februar 2015, er prosjektet halvgått, og vi har hatt prosjektmøter i Polen mai 2014 og i Nederland oktober 2014.  Vi har vært representert med styremedlemmer og daglig leder på de to møtene som har vært. Nå gjenstår prosjektmøtet i Tsjekkia i mars og i Tyrkia i april 2015.  Og siste møte, som blir i Tromsø i juni.

Statusrapport pr februar 2015 for EU-prosjektet "Be2gehter" - les hele saken


Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART