MIFF Tromsø- Musikk i fengsel og frihet

I samarbeid med Tromsø fengsel driver vi prosjektet Miff Tromsø - Musikk i fengsel og frihet.  Formålet er å bruke musikalsk samspill (opplæring i rock) for å bygge opp og styrke sosiale relasjoner og ferdigheter under soningen og etter løslatelsen. Musikken skal gi deltakerne sosial og musikalsk trening og styrket selvfølelse og et alternativt miljø etter løslatelsen. Prosjektet er bygd opp over tre trinn hvor trinn I er opplæring i fengselet og trinn II er opplæring uten fengselet. I trinn III skal deltakeren ha fått musikken som selvstendig interesse - gjennomført uten instruktør.

Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART