MIFF Tromsø- Musikk i fengsel og frihet

24.02.2015 16:00 Skrevet av

I samarbeid med Tromsø fengsel driver vi prosjektet Miff Tromsø - Musikk i fengsel og frihet.  Formålet er å bruke musikalsk samspill (opplæring i rock) for å bygge opp og styrke sosiale relasjoner og ferdigheter under soningen og etter løslatelsen. Musikken skal gi deltakerne sosial og musikalsk trening og styrket selvfølelse og et alternativt miljø etter løslatelsen. Prosjektet er bygd opp over tre trinn hvor trinn I er opplæring i fengselet og trinn II er opplæring uten fengselet. I trinn III skal deltakeren ha fått musikken som selvstendig interesse - gjennomført uten instruktør.

Prosjektet, som ble etablert i 2004 og kom i drift i 2005 i Tromsø, ble finansiert med et tilskudd fra bl.a. stiftelsen Helse og rehabiliering, musikkverkstedsmidler og egne studiemidler. Prosjektet gjennomføres i 2015 i samarbeid med Tromsø fengsel og Breivika videregående skole med støtte fra Musikkens Studieforbund,  Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Troms musikkråd. 

Prosjektet er landsomfattende og finnes nå ved stort sett alle soningssteder.

Miff-instruktørene våre i Tromsø er Arnljot Nordvik og Morten Steene. De jobber i hhv 30 og 20% stilling og gir tilbud både på lukket avdelng i fengselet og utenfor fengselet.

Mer info om MIFF her.

Kontakt med hovedinstruktør Arnljot Nordvik her.

/share/mime/48/pdf.png Informasjonsbrosjyre Miff
(musikk-i-fengsel-og-frihet-infoark_mt-110117.pdf, 1MB)

Her har vi målt akustikk i Troms:

Kontakt oss

Troms musikkråd
Telefon: 900 14065
Parkgata 29, 9008 TROMSØ

E-post

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART